logo
Collecte 2016

De collecte die van maandag 29 augustus tot 2 september in Alblasserdam gehouden werd heeft €3620,00 opgebracht.
Het geld wordt gebruikt voor het verbeteren of vernieuwen van waterpompen, putten, douches en toiletten in Ethiopië. Ook worden er voorlichtingscampagnes gegeven op scholen en in de dropen waar de kinderen wonen. Woord en Daad steunt verschillende scholen in Ethiopië. De schoolleiding maakt zich zorgen over de watervoorzieningen en het sanitair.

In Ethiopië is een groeiend tekort aan veilig en schoon drinkwater. Waterputten staan leeg en veel rivieren zijn opgedroogd. Door gebrek aan grondwater en regenwater gaan families gebruikmaken van onveilig drinkwater met een risico op ziekten. Daarbij moeten families uren lopen voor toegang tot drinkwater en is er geen voldoende bewustzijn op gebied van hygiëne en sanitatie. We slaan via onze parterorganisatie The Well Foundation nieuwe waterputten en repareren we de kapotte water installaties. Ook geven we training en bewustwording rondom water-overgebrachte ziekte uitbraken.

Collecte gemist?
Wilt u ons werk steunen maar heeft u de collectant dit jaar misgelopen? U kunt alsnog een gift overmaken o.v.v. Collecte 2016 op NL46RABO0152237623.

Helpt u ook mee?
Met een paar uur van uw tijd kunt u ook een bijdrage leveren in de hulp aan mensen die met veel minder dat wij moeten leven. Wij kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Helpt u volgend jaar ook mee?

© Woord en Daad Alblasserdam